Jury

De RSW is allereerst een heel erg leuk en gezellig kamp, maar daarnaast is het ook een wedstrijd. En aan wedstrijden zijn reglementen verbonden. Deze zijn hieronder te vinden.

Op verschillende onderdelen kunnen punten behaald worden (of juist verloren). 

 1. Correct uniform en themakleding
 2. Kampopbouw & afbraak
 3. Materiaalzorg
 4. Themamaaltijd
 5. Kampement: Terrein
 6. Kampement: Keuken
 7. Kampement: Tent
 8. Kampement: Thema
 9. Logboek
 10. Hike
 11. Spellen
 12. Samenwerking en teamgeest

Reglement

Dit reglement is nog een  ‘Werk in uitvoering’ en kan nog worden aangepast.

Privacy:

Door deel te nemen aan de #RSW_NVF geeft de deelnemer/medewerker aan dat foto en/of videobeelden gemaakt tijdens de #RSW_NVF, waarop hij/zij voorkomt,  gebruikt mogen worden voor publicatiedoeleinden binnen de Scouting Regio Noord-Veluwe &Flevoland.

Leeftijd Deelnemers

 1. Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15, en niet jonger dan 11.
 2. Voor een evenwichtige verdeling binnen de ploegen mag maximaal de helft van een ploeg 15 jaar zijn. In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn.
 3. Een ploeg moet uit minimaal 5 en maximaal 7 personen bestaan.
 4. Ploegen die een of meer leden hebben die te oud zijn of een onevenwichtige leeftijdsverdeling kennen, zijn welkom en doen mee in de wedstrijd, maar mogen de regio niet vertegenwoordigen op de LSW. Dit recht zal worden doorgeschoven naar de eerstvolgende plaats.
 5. Er mogen voorlopig nog maximaal 3 ploegen per speltak meedoen.

 Overig

 1. Elke patrouille krijgt een vierkant kampeerterrein van 10×10 meter groot. Binnen dit terrein moet de tent en keuken opgebouwd worden.
 2. De keuken dient in zijn geheel op het kampterrein gemaakt te worden. Vooraf gemaakte constructies worden niet toegestaan. Het is wel toegestaan om op je eigen terrein aanwezige bomen te gebruiken in de constructie. Er is geen limiet aan het aantal palen dat tijdens de RSW gebruikt mag worden, de keuken wordt oa beoordeeld op creativiteit. (Let op: op de LSW is het maximum 9 palen!)
 3. De subgroep mag bij het opbouwen van haar terrein niet geholpen worden door de eigen leiding. De kampstaf is er om jullie te helpen en ook aan de jury kan je gewoon je vragen stellen! (dit heeft geen invloed op de puntentelling)
 4. Als bij controle op zaterdagmiddag is gebleken dat een keuken onveilig is, mag de keuken niet gebruikt worden om op te koken en aan te eten.
 5. Tot je ’s ochtends gewekt wordt moet je in de tent blijven. Om 23.00uur is het bedtijd en stilte op het terrein. Vanaf dan blijf je ook in je tent.
 6. Het is ’s nachts niet toegestaan om te lopen over het terrein, behalve voor het gebruik van het toilet. De toiletten netjes achterlaten a.u.b.
 7. De douches op het terrein zijn niet voor gebruik door deelnemers, blijf hier dan ook weg.
 8. Bij het verlaten van en terugkomen op het kampterrein moet je je melden bij de kampleiding.
 9. Tijdens de RSW is open vuur verboden. Er mag dus ook geen tafel- of grondvuur aangelegd worden.
 10. Roken en gebruik van alcohol/drugs is verboden. Leiding die rookt, doet dit uit het zicht van de deelnemers.
 11. Een zakmes is toegestaan, een ander mes niet.
 12. Subgroepen waarvan de leden de rust of veiligheid op het terrein ernstig verstoren, dan wel betrokken zijn bij incidenten die om een andere reden niet kunnen worden geaccepteerd, worden door de organisatie zonder meer uitgesloten van deelname en zo spoedig mogelijk van het terrein verwijderd.
 13. Houd het terrein netjes en doe afval in een vuilniszak.
 14. Aanwijzingen van de organisatie met betrekking tot de hier gestelde regels moeten stipt worden opgevolgd.
 15. Brandblussers zijn niet om mee te spelen!
 16. Geen bijlen / schoppen mee ook al hoort het tot de standaard uitrusting.
 17. Er mag niet gegraven worden op het veld. Dus ook geen palen de grond in!